A A A K K K
для людей із порушенням зору
Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Дата: 08.12.2021 12:05
Кількість переглядів: 39

                                                                                        ПРОЄКТ       

 

ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

             восьмого скликання

чотирнадцята позачергова сесія

 

РІШЕННЯ

 

 09.12.2021                                        с. Долинське                                          №

 

Про створення  аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії  для продажу об’єктів малої приватизації Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

Відповідно до ч.4 ст.15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», ст.40, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Примірного Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.04.2018 № 486, з метою організації та проведення процедур продажу комунального майна, враховуючи рекомен6дації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, Долинська сільська рада

  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області Додаток 1.
 2. Затвердити персональний склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області Додаток 2.
 3. Делегувати виконавчому комітету Долинської сільської ради повноваження органу приватизації Долинської сільської ради Запорізького району запорізької області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії сільської ради з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності і етики, планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                     Богдан ФЕДЧУК

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

до рішення сесії Долинської сільської

ради від 09.12.2021 №___

 

Положення

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим Положенням.

II. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

 1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється Долинською сільською радою для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
 2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками Долинської сільської ради.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.

 1. Основні принципи діяльності комісії:
 • дотримання вимог законодавства;
 • колегіальність прийнятих рішень;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
 1. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням сесії.

Голова комісії, заступник голови комісії та секретар призначаються із працівників Долинської сільської ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються на заступника голови комісії.

 1. До основних повноважень комісії належать:
 • розроблення умов продажу та їх подання на затвердження Виконавчому комітету (далі - органу приватизації сільської ради);
 • визначення стартової ціни;
 • визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
 • розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
 • ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації селищної ради.

Комісія має право:

 •  під час розроблення умов продажу вносити пропозиції відповідному органу місцевого самоврядування щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

 

 
 • вносити пропозиції відповідному органу місцевого самоврядування щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
 • заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

Ш. Порядок роботи комісії

 1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
 4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
 5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації селищної ради.
 7. Секретар комісії забезпечує:
 • підготовку матеріалів для розгляду комісією;
 • виконання доручень голови комісії;
 • підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
 1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

 1. Діяльність комісії припиняється рішенням сесії Долинської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                               Світлана РИБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Долинської сільської

ради від 09.12.2021 №___

 

 

 

Персональний склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

 

     Шаповалов Тимофій Миколайович – заступник сільського голови з питань роботи виконавчого комітету -  голова комісії;

     Віннік Анастасія Юріївна –головний спеціаліст відділу кадрового та правового забезпечення -  секретар комісії;

     Кривова Тетяна Василівна – головний спеціаліст з питань ведення бухгалтерського обліку - член комісії;

     Радутна Оксана Володимирівна – начальник відділу кадрового та правового забезпечення – член комісії;

     Волошина Тетяна Миколаївна – виконуючий обов’язки начальника відділу архітектури містобудування та житлово-комунального забезпечення – член комісії;

     Бакум Оксана Дмитрівна – начальник адміністративно-господарського відділу – член комісії.

    

 

   Секретар ради                                                                     Світлана РИБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора