Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

До уваги зацікавлених осіб!

Дата: 14.09.2017 12:47
Кількість переглядів: 839

На виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06.04.2017 № 33 (зі змінами та доповненнями), Запорізькою обласною державною адміністрацією оголошується КОНКУРС з компенсації витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки (далі – Конкурс).*

МЕТОЮ КОНКУРСУ Є сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва, які провадять експортну діяльність на території Запорізької області.

Обсяг фінансової підтримки:

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах на безповоротній основі шляхом компенсації витрат, що мають безпосереднє відношення до здійснення маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивчення кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуку партнерів, просування товарів на нові ринки відповідно до договору компенсації між Запорізькою торгово-промисловою палатою (далі – ЗТПП) та суб’єктом малого і середнього підприємництва - переможцем Конкурсу (далі – Договір).

Максимальна сума коштів компенсації одному суб’єкту малого і середнього підприємництва - переможцю Конкурсу не може перевищувати 10000 (десять тисяч) гривень на рік.

 

Відповідно до рішення обласної ради від 06.04.2017 № 70 (зі змінами та доповненнями) на реалізацію зазначеного заходу виділено 100 тис. грн.

ОСНОВНИМИ КРИТЕРІЯМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ є:

період здійснення виробничої діяльності;
обсяг виробленої продукції, товарів, послуг;
період провадження експортної діяльності;
обсяг експортних поставок;
кількість найманих працівників;
рівень середньої заробітної плати; 
сукупний дохід та рівень рентабельності;
обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
наявність нерухомого майна або інших основних фондів заявника.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Проведення Конкурсу заплановано на жовтень 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний 164, адмінбудівля облдержадміністрації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВО ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ:

Право: У Конкурсі мають право брати участь суб’єкти малого і середнього підприємництва (далі – Учасники), які здійснюють експортну діяльність на території Запорізької області та відповідають таким критеріям:

здійснюють виробничу діяльність не менш одного року;

мають основні фонди;

проводять експортну діяльність не менше ніж 6 місяців;

мають найманих працівників у кількості не менше 5 осіб;

не мають простроченої заборгованості за наданими банками або іншими фінансово-кредитними установами кредитами та з виплати заробітної плати.

Обмеження: Фінансова підтримка не надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, якщо вони підпадають під обмеження, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Умови проведення конкурсу:

Конкурс проводиться Конкурсною комісією з компенсації витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки (далі – Конкурсна комісія), Положення та склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації.

Конкурс проводиться, якщо до участі у ньому подали заявки не менше двох Учасників. У разі відсутності претендентів на участь у Конкурсі або у разі подання документів менше від встановленої мінімальної кількості Учасників, Конкурс оголошується повторно.

Конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом.

За результатами Конкурсу визначаються один або декілька переможців Конкурсу.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у Конкурсі в електронному та паперовому вигляді:

Для участі у Конкурсі суб’єкти малого і середнього підприємництва подають до ЗТПП такі документи:

1) заяву – анкету на участь у Конкурсі для суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надана компенсація витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки, за формою, наведеною у додатку Розпорядження*;

2) копії фінансової звітності за останній рік та звіту про фінансові результати за останній звітний  період, у тому числі для:

юридичної особи – Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма № 1 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2, складені за формою згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

юридичної особи, яка відноситься до суб’єкта малого підприємництва, – Баланс (форма № 1-м або 1-мс) та Звіт про фінансові результати (форма № 2-м або 2-мс) Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва або Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (для тих, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства), складені за формами згідно із додатками 1, 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382;

фізичної особи-підприємця – фінансовий звіт (або податкову декларацію) відповідно до обраної системи оподаткування;

3) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що  контролюються органами доходів і зборів, видану за основним місцем обліку платника податків, за формою, встановленою у додатку 1 до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 567, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 31 жовтня 2013 року за № 1842/24374;

4) копію витягу із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року № 552, «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08 липня 2015 року за № 807/27252.

КІНЦЕВА ДАТА ПОДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ – 06.10.2017 до 15-45.

ПОШТОВА, ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ:

ЗТПП – бул. Центральний, буд. 4, м. Запоріжжя, 69005, телефони:   061 233 11 72, oso@cci.zp.ua.

СПОСІБ Інформування учасників конкурсу про результати Конкурсу:

Копія протокольного рішення надається (надсилається) кожному Учаснику Конкурсу протягом п’яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Конкурсною комісією.

Для одержання додаткової інформації щодо проведення Конкурсу Учасники можуть звертатися:

до управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

061 224 63 17 – Мулл Катерина Іванівна;
061 239 04 49 – Фурдуй Юлія Вікторівна;

до Запорізької торгово-промислової палати:

061 233 11 72 – Нагорна Ксенія Олександрівна.

* Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.08.2017 № 460 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, виділених на компенсацію витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки» (реєстрація в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області від 04 вересня 2017 року за № 58/1854) знаходиться на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Нормативно – правова база» підрозділ «Розпорядження голови облдержадміністрації»

 http://www.zoda.gov.ua/article/85/rozporyadzhennya-golovi-oblderzhadministratsiji.html

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора