Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Cтатут територіальної громади Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Запорізьким районним управлінням

Юстиції Запорізької області

Наказ № 44/01-03 від 17.08.2015

Свідотство № 1

Начальник управління

                                    А.А.Шкаран

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

(в новій редакції)

Головним територіальним

Управлінням Юстиції

у Запорізькій області

Накз №_____від________

 

ПРИЙНЯТО:

Зборами уповноважених представникыв

жителыв сіл Долинське, Нове Запоріжжя,

Новослобідка, Бабурка, Хортиця, селищ

Високогірне, канцерівка, Долинської сільської ради Запорізького району

Запорізької області

Протокол № 1 від «05» червня 2015 р.

 

Голова зборів_________З.А.Доценко

 

Секретар зборів_______С.О.Яковчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням  Долинської сільської  ради  Запорізького району  Запорізької області

№ 1  від «02 » липня  2015 р.

 

Сільський голова Долинської сільської ради

  ________________________Б.М.Федчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(в новій редакції)

Рішенням  Долинської сільської  ради  Запорізького району  Запорізької області

№ 1  від «22 » грудня  2016 р.

 

Сільський голова                     Б.М.Федчук

 

 

                                                                                         

СТАТУТ

 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ДОЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

с. Долинське

2016 рік

 

                                                                             

                                                             ЗМІСТ

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Територіальної громади Долинської сільської ради.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Глава 2.7. Загальні збори членів Територіальної громади.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Глава 2.13.  Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді

Глава 2.14 Долинська сільська рада та її виконавчі органи

Глава 2.15. Сільський голова

Глава 2.16. Виконавчі органи Ради

Глава 2.17.Староста

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів  місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення.

 

                                                  ПРЕАМБУЛА

 

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Територіальної громади Долинської сільської ради, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл, селищ, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1.1. Загальна характеристика

Територіальної громади Долинської сільської ради

 

Стаття 1.1.1.

Територіальна громада Долинської сільської ради (далі – територіальна громада, громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальної громади населених пунктів Долинської сільської ради: села Долинське, села Нове Запоріжжя, селища Високогірне, селища Канцерівка, села Новослобідка, села Бабурка, села Хортиця Запорізького району Запорізької області та територіальної громади Розумівської сільської ради: села Розумівка, села Нижня Хортиця Запорізького району Запорізької області.

 

Стаття 1.1.2.

      Територіальна громада є суб’єктом публічного права.

      Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

     Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 1.1.3.

       Адміністративним центром  територіальної громади є село Долинське Запорізького району Запорізької області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

       Жителі всіх населених пунктів громади забезпечуються максимально зручними умовами для відвідування адміністративного центру громади.

 

Стаття 1.1.4.

     Територіальна громада має єдиний представницький орган – Долинську сільську раду (далі – рада).

     Перші місцеві вибори депутатів ради відбулися 28 серпня 2016 року.

 

Стаття 1.1.5.

     Територіальна громада в порядку встановленому законом може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

     Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

 

Стаття 1.1.6.

     Святкування днів заснування сіл та сільської ради, видатних подій, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.

 

 

Стаття 1.1.7.

1. Територіальна громада має власну символіку – герб та прапор. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади визначаються окремим Положенням, яке затверджується загальними зборами, або зборами уповноважених представників, жителів Долинської сільської ради.

2. Сільський голова може мати власні символи і відзнаки, що затверджуються представницьким органом територіальної громади  і передаються під час вступу на посаду голови.

3. Представницький орган Долинської сільської ради та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

4. На будинку, де працюють сільський голова, представницький орган Долинської сільської ради та її виконавчий комітет разом з Державним Прапором України встановлюється прапор територіальної громади Долинської сільської ради.

 

Стаття 1.1.8.

     Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Територіальної громади Долинської сільської ради».

     Звання почесного громадянина Територіальної громади Долинської сільської ради присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

     Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Територіальної громади Долинської сільської ради», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

     Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням сільського голови Територіальної громади Долинської сільської ради відзначені Подякою та Почесною грамотою.

     Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

 

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

 

Стаття 1.2.1.

а) Територію територіальної громади  складають усі земельні та водні ділянки, лісосмуги, лісонасадження як в межах так і за межами населених пунктів. Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції України, цього Статуту та законів України.

б) Територія територіальної громади є основою життя і діяльності територіальної громади і перебуває у її віданні, як безпосередньо, так і через представницькі органи місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

в) Територія територіальної громади є невід'ємною складовою частиною території України.

г) Порядок і правила використання земель та інших природних ресурсів  Територіальної громади встановлюються представницьким органом територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.

д) Представницький орган територіальної громади в інтересах жителів громади може згідно з чинним законодавством встановлювати деякі додаткові умови використання земель та інших природних ресурсів незалежно від форми їхньої власності і цільового призначення.

 

Стаття 1.2.2.

а) До адміністративно-територіального складу територіальної громади входять села Долинське, Нове Запоріжжя, Новослобідка, Бабурка, Хортиця, селища Високогірне, Канцерівка, село Розумівка, село Нижня Хортиця.

б) Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць територіальної громади  здійснюється у встановленому законодавством України порядку.

в) До складу території територіальної громади  можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення комунального господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється загальними зборами або зборами уповноважених представників жителів Територіальної громади.

г) До складу території територіальної громади можуть ввійти сусідні територіальні громади за їхнім бажанням. Рішення про добровільне об’єднання з сусідніми громадами в єдину територіальну громаду може бути затверджене на сесії представницького органу Долинської сільської ради тільки після його прийняття на загальних зборах, або зборах представників, жителів Територіальної громади.

 

Стаття 1.2.3.

Територія  громади займає площу близько 157.3 кв. км.

Населення громади становить 5677 чоловік.

 

Стаття 1.2.4.

     Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

     Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради сільський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

     При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до правил благоустрою населених пунктів територіальної громади Долинської сільської ради, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

 

Стаття 1.2.5.

     Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

 

Стаття 1.2.6.

     Найменування та перейменування територіальних об’єктів територіальної громади, загальна характеристика кожного села; територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, площ, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної громади – жителів відповідного села, селища у порядку, встановленому радою.

     Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

     Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, громадських діячів, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, селища, міста.

     При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади, Запорізьким районом та Запорізькою областю.

     Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

Глава 1.3. Правова основа Статуту

 

Стаття 1.3.1.

     Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленному порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

     Статут діє в просторових межах  територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

 

Стаття 1.3.2.

     Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

     При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада, органи місцевого самоврядування керуються чинними на території України законодавчими актами.

 

Стаття 1.3.3.

     Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

     У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш вищої юридичної сили.

 

Стаття 1.3.4.

     Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

     Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

     Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, сільським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

     Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та

посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

 

Стаття 1.4.1.

      Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

     Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

     Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

     За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає сільський голова.

 

Стаття 1.4.2.

     Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

     Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

 

Стаття 1.4.3.

     Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

     По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників за погодженням ради;

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій сільської ради в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

     З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

 

Стаття 1.4.4.

     Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

     Територіальна громада, рада, виконавчий орган ради і їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

 

Глава 1.5. Планування розвитку громади

 

Стаття 1.5.1.

     З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

     Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою розробленої з залученням громадськості Стратегії розвитку громади.

     На виконання Стратегії розвитку громади радою приймаються щорічні Програми соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Стаття 1.5.2.

     Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку,розвитку сферифізичної культури і спорту;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) інші програми розвитку громади передбачені законами України.

 

Стаття 1.5.3.

     Стратегія розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади з усих напрямків, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень ради.

     Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегією розвитку.

     Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

 

Стаття 1.5.4.

     Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного, спортивного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування

системи місцевого самоврядування територіальної громади

 

Стаття 2.1.1

     Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

     Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

- територіальну громаду;

- сільську раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- сільського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- старосту;

- органи самоорганізації населення.

     Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради.

 

Стаття 2.1.2.

     Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

     У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний

суб’єкт права на місцеве самоврядування

 

Стаття 2.2.1.

     Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

     Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 

Стаття 2.2.2.

     Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

     Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чиним законодавством.

 

Стаття 2.2.3.

     Територіальна громада обирає раду та сільського голову, а також формує об’єкти комунальної власності.

     Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 

 

Стаття 2.2.4.

     До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

     Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

 

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

 

Стаття 2.3.1.

     Членом територіальної громади є особа, яка постійно проживає на території громади на законних підставах.

     Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання.

     Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

 

Стаття 2.3.2.

     Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання, газопостачання і інших альтернативних видів енергії;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць у населених пунктах громади;

4) розгалуженість і якість доріг;

5) освітлення вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби;

6) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

7) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

8) наявність умов для своєї зайнятості;

9) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

10) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

11) ефективну систему надання побутових послуг, забезпечення фізіологічних потреб людини;

12) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

13) забезпеченість закладами й спорудами фізичної культури і спорту (спортивні майданчики, спортивні стадіони тощо);

14) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо);

15) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік  тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

 

Стаття 2.3.3.

     Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

     Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

     Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади.

 

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні

місцевого самоврядування: загальні засади

 

Стаття 2.4.1.

     Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

     На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

     Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

     Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 2.4.2.

     Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- органи самоорганізації населення;

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

- інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.

 

Глава 2.5. Місцеві вибори

 

Стаття 2.5.1.

     Члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- сільського голови;

- депутатів ради;

- старост.

 

Стаття 2.5.2.

     Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум

 

Стаття 2.6.1.

     Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

     Участь у місцевому референдумі приймають лише повнолітні члени територіальної громади.

     Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

 

Стаття 2.6.2.

     Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

     Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

 

Стаття 2.6.3.

     Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

     Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

     Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються шляхом офіційного повідомлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ради.

     Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, підприємств, організацій розташованих на території ради.

     Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії ради або засіданні її виконавчого комітету).

 

Глава 2.7. Загальні збори членів Територіальної громади

 

Стаття 2.7.1.

 1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або збори їхніх легітимних представників (далі: загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів вулиць, будинків тощо.
 2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентується законодавством України та Положенням про загальні збори  членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.
 3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:
 • інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;
 • заслуховування інформації сільського голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, вулиці, кварталу, будинку тощо;
 • ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;
 • внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території ;
 • розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів. Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.
 1. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються сільським головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території вулиці, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.
 2. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються сільським головою.
 3. Збори членів Територіальної громади – жителів вулиці, скликаються відповідним органом самоорганізації населення  або ініціативною групою громадян
 4. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території , не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.
 5. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, а у разі скликання конференції представників — не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законами України.

 

Стаття 2.7.2.

 1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії .
 2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим  та таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються сільським головою і секретарем зборів.
 3. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території.
 4. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

 

Глава 2.8. Громадські слухання

 

Стаття 2.8.1.

 1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.
 2. Громадські слухання поділяються на:
 1. загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів Територіальної громади;
 2. місцеві – громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).
 1. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з сільським головою, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, сільськими старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, сільського голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
 3. На громадські слухання можуть бути запрошені:
 • народні депутати України;
 • депутати районної, обласної рад;
 • представники органів виконавчої влади;
 • представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;
 • експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;
 • інші особи.

 

Стаття 2.8.2.

 1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:
 • громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;
 • ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;
 • громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;
 • вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Територіальної громади, обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;
 • в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;
 • громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

 

Стаття 2.8.3.

 1. Предметом громадських слухань може бути:
 • обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, сільського голови та внесення пропозицій щодо їх прийняття;
 • обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку Територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Територіальної громади;
 • розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;
 • обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій».
  1. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.
  2. Не можуть бути предметом громадських слухань:
 • питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;
 • питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України

 

 

Стаття 2.8.4.

 1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.
 2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, вулиці тощо.
 3. Процедурні питання реалізації права членів Територіальної громади на участь громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке  затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

 

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

 

Стаття 2.9.1.

 1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.
 2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.
 3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:
 • члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;
 • інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;
 • органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 

Стаття 2.9.2.

 1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 70% повноправними членами Територіальної громади.
 2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного пункту Територіальної громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 70% повноправними членами Територіальної громади – жителів цього населеного пункту.
 3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.
 4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.
 5. Рада в межах своїх повноважень може:
 • прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
 • відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
 • направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

 1. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.
 2. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.
 3. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

 

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

 

Стаття 2.10.1.

 1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:
 • створення умов для участі членів Територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
 • сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-  економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.
 1. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:
 • сільські комітети;
 • вуличні, будинкові комітети.
 1. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

 

Стаття 2.10.2.

 1. Рада відповідно до законодавства України може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.
 2. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому Радою для здійснення власних та переданих нею повноважень .

 

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення

 

Стаття 2.11.1.

 1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законодавством України строк. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

 

 

 

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 

 

Стаття 2.12.1

 1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніш як за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

 

Стаття 2.12.2.

 1. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 2.12.3.

 1. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

 

Глава 2.13. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді

 

Стаття 2.13.1.

 1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку політичної демократії, залучення членів Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб.
 2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Територіальної громади.

 

Стаття 2.13.2.

 1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.
 3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

 

Глава 2.14. Долинська сільська рада та її виконавчі органи

 

Стаття 2.14.1.

 1. Долинська сільська рада (Рада) є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 2. Рада є правонаступником прав та обов’язків всіх місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися.
 3. Загальний склад сільської ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішення загальних зборів членів територіальної громади або рішенням сільської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів сільської ради..
 4. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України .
 5. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 2.14.2.

 1. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом.
 2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

 

Стаття 2.14.3.

 1. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.
 2. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює – апарат Ради. Апарат Ради адміністративно підпорядкований сільському голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально – секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України.
 3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

 

Стаття 2.14.4.

 1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради.
 2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Долинської сільської ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує сільський голова.
 3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.
 4. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.
 5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

 

Стаття 2.14.5.

 1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення Ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого голосування.
 3. У випадках, визначених законодавством України та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади.
 4. Рішення ради підписуються сільським головою.
 5. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення Ради, видає розпорядження про зупинення рішення Ради з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення Ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.
 6. Підставами зупинення рішення Ради сільським головою можуть бути:
 • порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади, її населених пунктів;
 • виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд Ради, і стенограми засідання Ради;
 • прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції ;
 • прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам Територіальної громади;
 • випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.
 1. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції. У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.
 2. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.
 3. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.
 4. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 5. Рада може визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати відповідно акти місцевих рад територіальних громад, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, повноваження яких припинені.

 

 

Стаття 2.14.6.

 1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Ради поточного скликання.
 2. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.
 3. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.
 4. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

 

Стаття 2.14.7.

 1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.

Сільський голова періодично, але не менше одного разу на рік, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Територіальної громади інформує членів Територіальної громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед Територіальною громадою про діяльність Ради.

 

Стаття 2.14.8.

 1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу.
 2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.
 3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.
 4. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.
 5. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.
 6. Депутат Ради періодично звітує перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.
 7. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.
 8. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою, помічники – консультанти депутати працюють на громадських засадах.

 

 

Стаття 2.14.9.

 1. За пропозицією сільського голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає Секретаря Долинської сільської ради (далі секретар Ради), який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.
 2. Секретар Ради:
 • скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;
 • організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд;
 • веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;
 • за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
 • сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;
 • за дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;
 • забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування Територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів Територіальної громади, її органів та посадових осіб;
 • вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Територіальної громади та її органів;
 • у випадку відсутності сільського голови виконує його обов’язки з питань діяльності Ради.

 

Стаття 2.14.10.

 1. Посадові особи органів місцевого самоврядування Територіальної громади, органів самоорганізації населення, депутати Ради, старости зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Правил поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Долинської сільської ради (далі Правил), затверджених Радою.
 2. Недотриманням посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади та депутатами Ради вимог Правил вважається:
 • для посадових осіб – неналежне виконанням службових обов’язків;
 • для депутатів Ради – порушення присяги та норм етики.
 1. Порушення Правил поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади може бути підставою притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Стаття 2.14.11.

 1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата Ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади) або його родичів (членів сім’ї, коло яких визначено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»).
 2. У разі, якщо на розгляд сесії  Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.
 3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.14.5 цього Статуту.

 

Глава 2.15. Сільський голова

1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Сільський голова головує на засіданнях сільської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

3. Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою сільської ради, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом сільської ради повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним органам виконавчої влади.

4. Посада сільського голови має таку назву: «Сільський голова Долинської сільської ради».

5. Сільський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного голосування відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

6. Новообраний сільський голова складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування на сесії сільської ради.

7. Сільський голова представляє територіальну громаду з усіх питань її діяльності.

8. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на засіданні сільської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

9. Сільський голова здійснює такі повноваження:

1) забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території сільської ради, наданих їм Конституцією України, цим Статутом та законами України;

2) забезпечує додержання виконання Конституції, цього Статуту та законів України;

3) організовує роботу сільської ради та її виконавчого комітету;

4) підписує рішення сільської ради та її виконавчого комітету;

5) вносить на розгляд сільської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

7) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів сільської ради, апарату сільської ради та її виконавчого комітету;

8) здійснює керівництво апаратом сільської ради та її виконавчого комітету;

9) скликає сесії сільської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій сільської ради і головує на пленарних засіданнях сільської ради;

10) забезпечує підготовку на розгляд сільської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень сільської ради з інших питань, що належать до її відання;

11) оприлюднює затверджені сільською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

12) призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів сільської ради у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством;

13) призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сільської ради;

14) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

15) забезпечує виконання рішень загальних зборів членів територіальної громади, місцевого референдуму, сільської ради, її виконавчого комітету;

16) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним територіальною громадою сільської ради;

17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження сільської ради та її органів;

18) укладає від імені територіальної громади, сільської ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції сільської ради, подає їх на затвердження сільської ради;

19) веде особистий прийом громадян;

20) забезпечує на території сільської ради дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

21) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень територіальної громади, сільської ради або не віднесені сільською радою до відання її виконавчих органів;

22) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

10. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Статутом та законом повноважень.

 

Глава 2.16. Виконавчі органи Ради

 

Стаття 2.16.1.

 1. Виконавчими органами Ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет сільської Ради (далі: виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені Радою виконавчі органи.
 2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються Радою за поданням сільського голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного законодавства України.
 3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями Ради.
 4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.
 5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданням сільського голови.

 

Стаття 2.16.2.

 1. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 2. Очолює виконавчий комітет сільський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків сільського голови.
 3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Сільський голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.
 4. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданням сільського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: сільський голова та його заступники, керуючий справами виконавчого комітету, секретар Ради, сільські старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.
 5. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету Долинської сільської ради, який затверджується виконавчим комітетом.
 6. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.
 7. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству,доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані Радою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

 

Глава 2.17. Староста

 

Стаття 2.17.1.

 1. Староста (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів Територіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної громади).
 2. Старости обираються на строк повноважень Ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».
 3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.
 4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

 

Стаття 2.17.2.

 1. Староста зобов`язаний:
 • представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органах Ради;
 • сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;
 • брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту Територіальної громади;
 • сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування Територіальної громади на території відповідної внутрішньої громади;
 • вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;
 • погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади;
 • шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування Територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;
 • здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного населеного пункту Територіальної громади;
 • здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів  відповідних внутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;
 • не допускати на території відповідного населеного пункту Територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та держави;
 • виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади;
 • староста  села підзвітний  у своїй діяльності сільському голові та координує свою роботу з сільським головою.
 1. Староста має право:
 • брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій Ради;
 • взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту Територіальної громади;
 • одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

 

Стаття 2.17.3.

 1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Радою.
 2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, в один із яких не менш як до 19-ї години.
 3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

 

Стаття 2.17.4.

 1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним - перед Радою та її виконавчим комітетом.
 2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради, староста зобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.
 3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.
 4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

 

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади

 

Стаття 3.1.1.

 1. Територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли до її складу.
 2. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність). Внутрішні громади суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.
 3. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в «Переліку об’єктів права власності Долинської сільської об’єднаної територіальної громади». Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади  в установленому законом порядку.
 4. «Перелік об’єктів права комунальної власності Територіальної громади Долинської сільської ради затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде  здійснює облік  об’єктів комунальної власності.
 5. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

 

Стаття 3.1.2.

 1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади,  крім земель приватної та державної власності.
 2. Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.
 3. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.
 4. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у приватну власність земельних ділянок комунальної власності, (яке затверджує Рада). При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:
 • забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
 • додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
 • своєчасно вносити плату за землю;
 • не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;
 • додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

 

Стаття 3.1.3.

 1. Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені, передані в оренду або концесію, рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.
 2. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони, парки, прибережно-захисні смуги.
 3. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

 

Стаття 3.1.4.

 • Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації, заклади здобуття Загальної освіти та дошкільної освіти.
 • Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.
 • Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.
 • З керівником комунального підприємства, установи, організації сільський голова укладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням сільського голови. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.
 • При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.
 • Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Територіальної громади.
 • Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати таку інформацію:
 • щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;
 • за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;
 • за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;
 • щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;
 • Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

 

 

Стаття 3.1.5.

 1. Рішенням Ради з числа членів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою сільський голова .
 2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної громади протягом одного року з моменту затвердження цього Статуту. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об’єдналися в Територіальну громаду.
 3. Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, приймається Радою одночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.
 4. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

 

Стаття 3.1.6.

 1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.
 2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.
 3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади

 

Стаття 3.2.1.

 1. Фінансовою основою місцевого самоврядування Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.
 2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:
 1. кошти місцевого бюджету, у тому числі:
 • надходження від місцевих податків та зборів;
 • кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;
 • трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;
 • кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;
 • інші надходження;
 1. кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади;
 2. доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;
 3.  інші фінансові ресурси.
 1. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.
 2. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території Територіальної громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм.
 3. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.
 4. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законодавством України і цим Статутом порядку.

 

Стаття 3.2.2.

 1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.
 2. Текст місцевого бюджету розміщується на веб-сайті Територіальної громади для загального доступу.
 3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, заклади освіти, дошкільної освіти, інших установ та соціально-оздоровчих програм передбачених статтею 89 Бюджетного Кодексу України забезпечення яких здійснюється з місцевого бюджету,соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.
 4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку Територіальної громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком  Територіальної громади.
 5. Сільський голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на веб-сайті Територіальної громади та у засобах масової інформації .
 6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.
 7. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території Територіальної громади.

 

Стаття 3.2.3.

 1.  Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території Територіальної громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.
 2. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:
 • забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;
 • створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;
 • врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;
 • відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.
 1. За рішенням загальних зборів (конференції ) членів Територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів Територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території .
 2. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків  і зборів.
 3. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

 

Розділ IV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення

 

Стаття 4.1.1.

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада несуть відповідальність за свою діяльність перед Територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.
 2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законодавством України повноважень.
 3. Староста села, що перебуває в межах території громади може бути відкликаним внутрішньою громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.
 4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою та внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом.
 5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень Ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням Ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів (конференції) членів територіальної громади, рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори  (конференції). У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

 

Стаття 4.1.2.

 1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади - за рахунок їх власних коштів у порядку, передбаченого законодавством України.
 2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

 

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів  місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

 

Стаття 4.2.1.

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи безпосередньо члени територіальної громади (далі: суб’єкти громадського контролю).
 2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю: аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту; надсилання до органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності; ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції ) членів територіальної громади; створення за рішенням Загальних зборів (конференції ) територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо); ініціювання та проведення громадських слухань; здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

 

 

Розділ . V Прикінцеві положення

 1. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.
 2. Статут підлягає державній реєстрації.
 3. Зміни до статуту проводяться у відповідності до чинного законодавства.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора