Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Розпорядження

Фото без опису

ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

22.12.2023                              с. Долинське                                   №  125

 

Про створення робочої групи з розроблення

проєкту Плану відновлення та розвитку

Долинської об'єднаної територіальної громади

на період до 31 грудня 2027 року

   

У зв’язку з необхідністю розробки Плану відновлення та розвитку Долинської об’єднаної територіальної громади на період до 31 грудня 2027 року, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад» від 18 липня 2023 року №731, у відповідності до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій” від 09 липня 2022 року № 2389-ІХ, на підставі статей 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ЗОБОВЯЗУЮ:

 

1. Утворити Робочу групу з розроблення проєкту Плану відновлення та розвитку Долинської об’єднаної територіальної громади на період до 31 грудня 2027 року (далі - робоча група)

2. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з додатком 1.

3.Затвердити склад Робочої групи згідно з додатком 2.

       4. Організаційне забезпечення виконання розпорядження покласти на фінансовий відділ Долинської сільської ради.

 1. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» опублікувати це розпорядження на офіційному сайті Долинської сільської ради та її виконавчих органів.
 2. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на начальника відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Долинської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

В.о. сільського голови                                                               Юлія ХАРЧЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

сільського голови

від ___________

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з розроблення проєкту Плану відновлення та розвитку  Долинської об'єднаної територіальної громади

на період до 31 грудня 2027 року

 

І. Загальні положення

 1. Робоча група з розроблення проєкту Плану відновлення та розвитку Долинської об’єднаної територіальної громади на період до 31 грудня 2027 року (далі - План відновлення) є дорадчим органом, який створений для об'єднання спільних зусиль усіх зацікавлених сторін громади та керується діючим законодавством України.
 2. Робоча група формується з представників депутатського корпусу, виконкому, комунальних підприємств.
 3. Склад робочої групи затверджується розпорядженням голови Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
 4. Робоча група працює на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.
 5. Рішення робочої групи, які прийняті на засіданні за участю більшості її членів, мають рекомендаційний характер.

        ІІ. Основні завдання

2.1. Організує збір аналітичних та статистичних даних, необхідних для проведення аналізу передумов відновлення та розвитку, соціального, економічного та екологічного становища території громади.

  •         2.2. Організує обговорення проблем та перспектив відновлення та розвитку громади.
  •         2.3. Проводить аналіз ризиків, факторів впливу на громаду та інші.
  •         2.4. Проводить аналіз руйнування, систематизацію даних та оцінку потреб для відновлення.
  •         2.5. Визначає пріоритетні напрями відновлення та розвитку.
  •         2.6. Проводить опитування серед громади з метою вивчення проблем та напрацювання пропозицій/проєктів для включення до Плану відновлення.
  •         2.7. Розробляє проект бачення, визначає пріоритети, завдання, проекти та заходи.
  1.  Організує обговорення з різними зацікавленими сторонами напрацювання робочої групи (робочих версій Плану відновлення та його окремих розділів).
  •         2.9. Надає пропозиції до робочих версій Плану відновлення та проектів.
  •        2.10.Залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань.
  •        2.11.Розробляє та подає проект Плану відновлення на затвердження

сільської ради.

 

ІІІ. Повноваження робочої групи

  •        3.1. Загальне керівництво діяльністю робочої групи здійснює Голова та у разі його відсутності його заступник.
  •       3.2. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи.
  •       3.3.У разі відсутності голови робочої групи або неможливості ним виконання своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови.
  •       3.4.Засідання робочої групи є правомочним, якщо в її роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
  •       3.5 За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні, та оформлюються у вигляді протоколів засідання. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.
  •      3.6. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи, підготовку матеріалів для проведення засідань та ведення протоколів здійснює секретар робочої групи. До обов’язків секретаря також належить інформування членів робочої групи про проведення засідань, організація та координація діяльності робочих підгруп, які можуть бути створені в процесі розробки Плану відновлення, а також підготовка матеріалів для інформування громади.
 1. Права та обов’язки робочої групи
  1. Робоча група має право:
 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Плану відновлення, в організаціях, установах громади, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки;
 • проводити інформування громадськості щодо розробки Плану відновлення та значення його необхідності;
 • вносити уповноваженому органу пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою поліпшення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Плану відновлення;
 • брати участь у підготовці і проведенні громадських обговорень щодо проекту Плану відновлення.
 1. Обов'язки робочої групи:
 • члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань розробки Плану відновлення;
 • члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються розробки Плану відновлення.

В.о. сільського голови                                               Юлія ХАРЧЕНКО

 

Додаток 2

до розпорядження

сільського голови

від ________ № __

 

СКЛАД

Робочої групи з розроблення проєкту Плану відновлення та розвитку Долинської об'єднаної територіальної громади на період до 31 грудня 2027 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

1

Федчук

Богдан Михайлович

Сільський голова, голова робочої групи

2

Рибак

Світлана Олександрівна

Секретар сільської ради

3

Харченко

Юлія Володимирівна

Заступник сільського голови з гуманітарних питань, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи

4

Гнипа

Ганна Федорівна

Начальник фінансового відділу

5

Чубарь

Олена Олександрівна

Начальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства

6

Волошина

Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст-архітектор відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства

7

Родіна

Яна Іванівна

Начальник відділу земельних відносин

8

Смоляк

Станіслав Сергійович

 

Спеціаліст-землевпорядник відділу земельних відносин

9

Кузьміна

Ірина Василівна

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

10

Хлєбнікова

Світлана Дмитрівна

Генеральний директор КНП “Долинський ЦПМСД”

11

Галушка

Ольга Анатоліївна

Директор КЗ “Центр культури та дозвілля”

12

Гринь

Іван Олександрович

Директор КП “Долинське КГП”

13

Рєзнік

Олеся Олександрівна

Директор КУ “Центр надання соціальних послуг”

14

Москаленко

Тетяна Вікторівна

Начальник служби у справах дітей

15

Бакум

Оксана Дмитрівна

Начальник адміністративно-господарського відділу

 

16

Сергієнко

Олександр Олексійович

Начальник відділу кадрового та правового забезпечення

16

Віннік

Анастасія Юріївна

Головний спеціаліст відділу кадрового та правового забезпечення

17

Кузнецова

Інна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу кадрового та правового забезпечення

18

Кузьменко

Анастасія Сергіївна

Начальник відділу “Центр надання адміністративних послуг”

 

 

 

 

                                      

 

                                                              

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора