Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Служба у справах дітей Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ДОЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Начальник  служби  Москаленко Тетяна Вікторівна

Юридична адреса служби: 70424, вул. Миру, 26,

с.Розумівка, Запорізький район, Запорізька область

Телефон  (061)223-23-42

Електронна адреса: dolinskassd@ukr.net

 

Режим роботи:

з 8-00 до 16-30 год

перерва на обід з 12-00 до 12-30 год

Вихідні дні - субота та неділя 
 

Прийом громадян:

Вівторок,четвер з 9-00 до 16-00 

 

НОРМАТИВНА БАЗА, ЯКОЮ КЕРУЄТЬСЯ СЛУЖБА 

У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ЗАКОНИ

 • Конституція України  (https://zakon.rada.gov.ua/)
 • akon.rada.gov.ua/laws/show/1002-05)
 • Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text
 • Закон України вiд 26.04.2001 № 2402-III«Про охорону дитинства»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14)
 • Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV«Про забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15)
 •  Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»,( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15)
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97)
 • Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2789-14
 • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
 • Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
 • КОДЕКСИ
 • Сімейний Кодекс України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15)
 • Цивільний Кодекс України; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15)
 • Цивільно-правовий кодекс України;( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15)
 • Кодекс Законів про працю України(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08)
 • Кримінальний кодекс України;( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14)
 • Кримінально-процесуальний кодекс України; (zhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-1
 •  
 • ПОСТАНОВИ
 • Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.2008 №866Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом правдитини;(ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п)
 • Постанова Кабінету Міністрів від 08.10.2008 №905«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2008)
 • РІШЕННЯ
 •  
 • розпорядження сільського голови;
 • рішення сільської  ради та її виконавчого комітету
 • рішення обласної ради;
 •  

  Про роботу комісії з питань захисту прав дитини

   

            Загальна інформація

           Органом опіки і піклування є виконавчий комітет Сумської міської ради.
  При органі опіки та піклування 02.02.2010 створено Комісію з питань захисту прав дитини, яка має дорадчі функції.
  Комісія з питань захисту прав дитини у межах своєї компетенції приймає рішення, яке формалізується і є підставою для прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування.
  Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та у своїй роботі керується:

 • Конвенцією ООН про права дитини;
 • Конституцією України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Сімейним кодексом України;
 • Житловим кодексом України;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»;
 • Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 • Законом України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту  дітей–сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування»;
 • Законом України «Про соціальні послуги»;
 • Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
 • Законом України «Про освіту»;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • іншими нормативно-правовими актами.
 •  
 • Комісія з питань захисту прав дитини відповідно до покладених на неї завдань:
 •  
 • 1.Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі – суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції.
  2.Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:
  -Реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі.
  -Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини.
  -Позбавлення та поновлення батьківських прав.
  -Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини.
  -Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.
  -Участь одного з батьків у вихованні дитини.
  -Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав.
  -Визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
  -Встановлення і припинення опіки, піклування.
  -Утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків.
  -Збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
  -Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.
  -Інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.
 • 3.Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах,  у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:
 • 4.Приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу).
 • 5.Направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.
 • Для ознайомлення:
 • Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року     № 866, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

  заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
  довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
  документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
  копію паспорта;
  висновок про стан здоров'я заявника, складений за встановленою формою;
  довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
  довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
  письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.
  Строк дії зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

  Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення прізвища дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини
  заяву,
  копію паспорта,
  довідку з місця реєстрації (проживання),
  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

  Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини:

  заяву,
  копію паспорта,
  довідку з місця реєстрації (проживання),
  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),
  копію свідоцтва про народження дитини,
  довідку з місця навчання, виховання дитини,
  довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

  У разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, один з батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини
  заяву,
  копію паспорта,
  довідку з місця реєстрації (проживання),
  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності),
  копію свідоцтва про народження дитини. 

  Служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

  Для відчуження майна дитини відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866,  батьки, опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

  заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
  копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
  документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
  копію свідоцтва про народження дитини;
  довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
  копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
  копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

  У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.
  Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина надається виконавчим комітетом Долинської сільської ради за поданням служби у справах дітей після проведення службою перевірки документів за місцем знаходження майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей.

  Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866,  батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей такі документи:

  заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
  копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;
  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
  документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;
  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;
  копію свідоцтва про народження дитини;
  довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;
  копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);
  копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);
  копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

  Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

  У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі населеного пункту, придбання житла здійснюється з урахуванням інтересів дитини.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора