Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування місцевого рівня – містобудівної документації Генеральний план та план зонування села Долинське Запорізького району Запорізької області

Дата: 28.08.2019 08:35
Кількість переглядів: 781

1. Інформація про замовника:

Замовником проекту є Долинська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Адреса фактичного місця розташування: 70420, вул.Центральна, буд.37, с.Долинське, Запорізький район, Запорізька область.

 2.Інформація про вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Документ державного планування (ДДП) - генеральний план с.Долинське Запорізького району Запорізької області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організація благоустрою, вулично-дорожньої та транспортної мережі, організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, визначення основних принципів охорони навколишнього середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Долинське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) є містобудівною документацією з просторового планування території населеного пункту на місцевому рівні, розроблений у відповідності до схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Даний розділ передбачає упередження можливих негативних  ризиків та наслідків на стан здоров'я населення щодо територіального розвитку населеного пункту визначеного у складі розроблення генерального плану із урахуванням розвитку соціальної сфери, інженерних мереж і комунікацій, впровадження енергоефективних  технологій теплопостачання, модернізації  комунальних об’єктів, санітарного очищення,  природоохоронних територій, розвитку рекреації, збереження історико-культурного надбання, зелених насаджень загального користування, інженерного захисту території,  упорядкування магістральної вуличної мережі  та  зовнішнього транспорту.

4. Інформація про ймовірні наслідки:

а) Рішення генерального плану не здійснюють негативного впливу на довкілля села  та  на стан здоров'я населення. Проектні рішення направлені на покращення  екологічного стану  сільського  середовища. б) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки генерального плану територій з природоохоронним статусом.

б) Вплив на території із природоохоронним статусом не здійснюється. Передбачається подальший розвиток зелених насаджень загального користування, розвиток рекреаційних територій, та  надання  пропозицій щодо подальшого  визначення  прибережних захисних смуг водних об'єктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.  

 5. Інформація про виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

По прийнятому за основу ( Основне креслення генерального плану ), розробляється розділ "СЕО – Охорона навколишнього середовища"  до генерального плану.

 6. Інформація про дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

 

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Вихідною інформацією щодо розроблення розділу  "СЕО…"  є базові показники визначені у проекті генерального плану та наявна вихідна інформація  щодо екологічного стану Запорізької області.

 

7. Інформація про заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

 

В розділі "СЕО…" передбачаються заходи щодо запобігання, зменшення  та пом’якшення негативного впливу на сільське  середовище засобами раціональної планувальної структури,  та розвитком інженерних мереж і комунікацій, об’єктів комунального призначення,  ландшафтним благоустроєм території

8. Інформація про Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

 

9. Інформація про Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план та план зонування села Долинське Запорізького району Запорізької області» подаються протягом 15 діб з дня оприлюднення, до Долинської сільської ради за адресою: 70420, вул.Центральна, буд.37, с.Долинське, Запорізький район, Запорізька область, e-mail:dolinskasr@ukr.net

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора