Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

Дата: 12.10.2021 08:46
Кількість переглядів: 599

Інформаційна довідка 

щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь у 2021 році

 

І. Нормативно-правові акти

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 № 77 (зі змінами), визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Механізм і напрям надання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь затверджено   постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 886 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь».  

Форми відповідних документів для нарахування та виплати субсидії у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, затверджено наказом Мінагрополітики від 03 вересня 2021 року № 172 «Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та форм відповідних документів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27.09.2021 № 1262/36884.

Форми відповідних документів:

 • Заявка на отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь;

 • додаток до Заявки на отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь;

 • Акт про висів насіння;

 • Акт про збір врожаю;

 

ІІ. Алгоритм надання підтримки

 1. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за рахунок бюджетних коштів (далі — субсидія) надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичним особам — підприємцям (далі — отримувачі).

 2. Субсидії надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувалаь гречка, (за винятком післяукісних культур), у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.

 3. Види культур, які субсидуються у поточному році, розмір субсидії та розподіл бюджетних коштів за видами культур, їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання субсидії затверджується наказом Мінагрополітики.

Наказом Мінагрополітики від 09.09.2021 № 187 «Щодо спрямування у 2021 році коштів для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь» визначено, що у 2021 році кошти, передбачені Мінагрополітики за бюджетною програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь», будуть спрямуванні на виплату бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, на яких вирощувалась гречка.

 

Крок 1. Підготувати для отримання субсидії такі документи:

 • заявку на отримання субсидії;

 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 • письмове підтвердження, що отримувачу в поточному році не виділялася субсидія новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” на площі посівів сільськогосподарських культур, на які надається субсидія;

 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання;

 • акт про висів насіння;

 • заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року
   (форма № 4 с/г);

 • акт про збір врожаю.

 

Крок 2. Подати до 15 листопада до обласних комісій  у паперовому вигляді вище зазначені документи.

 

Крок 3. Отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.

 

Якщо ще залишились запитання звертайтесь до контактної особи, відповідальної за даний напрям державної підтримки, - Войтюк Наталії Зіновіївни (тел. (044) 363-08-45).

 

 

 

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові 

(за наявності)

________________________________________ 

Місцезнаходження/місце проживання

________________________________________

Місце провадження господарської діяльності

 _________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства аграрної політики т
а продовольства України
 
03 вересня 2021 року № 172

 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта* 

 

_______________________________________________

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
 _____________________
 підпис керівника
/ФОП
 "___" ____________ 20__ р.

 

 

АКТ ___ ПРО ВИСІВ НАСІННЯ за ____________ 20__ р.

 

Назва культури

Назва сорту/гібриду

Номер поля

та його місце розташування

Площа,
 га

Фактично висіяно насіння на всю площу,

тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

Агроном**

______
 підпис

___________________
 
    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Бухгалтер**

_____
 підпис

____________________
 
    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

* (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

** У разі наявності 

 

 

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові 

(за наявності)

__________________________________________________ 

Місцезнаходження/місце проживання 

__________________________________________________ 

Місце провадження господарської діяльності

__________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
 
03 вересня 2021 року № 172

 

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта*

_____________________________________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
 _____________________
 підпис керівника
/ФОП
 "___" ____________ 20__ р.

 

АКТ № ____
 ПРО ЗБІР ВРОЖАЮ

станом на "___" ____________ 202__ р.

 

Назва

культури

Номер поля

та його місце розташування

Площа зібрана,

га

Обсяг виробництва,

тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

      Агроном**

_____
 
підпис

___________________
 
    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

       Бухгалтер**

_____
 
підпис

____________________
 
    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

* (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий огран і мають відмітку у паспорті)

   

 

** У разі наявності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

03 вересня 2021 року № 172

 

 

Комісії структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку

з прийняття рішень щодо виплати субсидії 

 

 • ЗАЯВКА
   на отримання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

Прошу розглянути документи для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за бюджетною програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників, за напрямом державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

 

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

 

1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

повне _________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________

2. Місцезнаходження/місце проживання ______________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________

                                                                                            (поштовий індекс, адреса)

Телефон/моб.тел.________________________________E-mail__________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______________________________________________

5. Форма власності ______________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________

7. Культура ____________ для виділення бюджетної субсидії, загальна площа______________ га

8. Місцезнаходження посіву (найменування населеного пункту, № поля, площа га)

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

 

9. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті

14 Податкового кодексу України:

 1. у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами бюджетних субсидій за програмою Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямом виділення субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, що додається.

 2. у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року  886):

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

  письмове підтвердження, що отримувачу в поточному році не виділялася субсидія новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” на площі посівів сільськогосподарських культур, на які надається субсидія (на __ арк.);

  письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання (на __ арк.);

  акт про висів насіння (на __ арк.);

  заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма №4 с/г) (на __ арк.);

  акт про збір врожаю (на ____ арк.).

 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року  886 та з умовами отримання бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
 (підпис)

______________________
 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

__________________________
 (підпис)

______________________
 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора