Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, який розташовано на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької

Дата: 19.03.2024 09:18
Кількість переглядів: 103

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, який розташовано на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (за межами населеного пункту)»

 

 1. Інформація про замовника:

Замовником проєкту є Долинська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Адреса фактичного місця розташування: 70420, вул.Шкільна, буд.5А, с.Долинське, Запорізький район, Запорізька область.

 

 1. Вид та основні цілі ДДП:

«Детальний план території для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, який розташовано на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (за межами населеного пункту)» розробляється на підставі рішення Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 05.02.2024 № 33.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування спортивно-оздоровчого комплексу на земельній ділянці, розташованій на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області за межами населеного пункту, в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану  розташована за межами населених пунктів. Детальним планом території передбачається облаштування спортивно-оздоровчого комплексу. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. На наступних етапах проєктування буде визначено чи відносяться заплановані об’єкти до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

4. Інформація про ймовірні наслідки:

Визначення основних екологічних проблем:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. Вплив проєктних рішень на атмосферне повітря виявляється у виділенні забруднюючих речовин при будівництві та функціонуванні проєктованих об’єктів внаслідок створення джерел викидів забруднюючих речовин. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планованої діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться. Вплив на водне середовище відбуватиметься за рахунок утворення та відведення стічних вод. Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару в результаті підготовчих, будівельних робіт, проїзду транспорту при експлуатації. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивних порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації буде проїзд транспорту.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

 

 1. Інформація про виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

 

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх роках та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні альтернативи: Альтернатива 1 «Базовий сценарій» - затвердження проєкту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території, визначити планувальні обмеження території, надати пропозиції щодо благоустрою та забудови. Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» - незатвердження проєкту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації  будівництва, призведе до неможливості подальшого соціального розвитку  громади. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови  дорожньої та вуличної мережі. Також в Звіті про СЕО необхідно розглянути інші альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів чи територіального розміщення об’єктів планованої діяльності.

 

 1. Інформація про дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

 

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

         Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни  існуючого функціонального використання території

 

 

 1. Інформація про заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

 

Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планованої діяльності, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);
 • планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);
 • охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планованої діяльності).

Окрім того, необхідно оцінити обмеження будівництва об’єктів за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

 1. Інформація про Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

 

 1. Інформація про Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу, який розташовано на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області (за межами населеного пункту)» подаються протягом 10 діб з дня оприлюднення, до Долинської сільської ради за адресою: 70420, вул. Шкільна, буд.5А, с.Долинське, Запорізький район, Запорізька область, e-mail:dolinskasr@ukr.net.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора