Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

20.03.2022 с. Долинське

 

Комунальне підприємство «Долинське комунально-господарське підприємство», далі «Виконавець», відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, надає фізичним особам та юридичним особам (далі Споживач) послуги з вивезення побутових відходів передбачені цим Договором.

 

  1. Основні поняття та визначення термінів

1.1. Публічний договір – правочин про надання та отримання послуг з вивезення побутових відходів, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця адресована будь-якій фізичній та юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

1.3. Акцепт – надання Споживачам повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-замовлення про приєднання заяви-замовлення про приєднання до договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Споживач – фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

1.5. Сторона – Виконавець або Споживач.

1.6. Сторони – Виконавець та Споживач.

1.7. Інші терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються в значеннях наведених у Законі «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в Правилах надання послуг з поводження побутових відходами, затверджених Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2018 р.

 

  1. Загальні положення:

2.1. Цей договір (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - послуга) індивідуальному споживачу, який є власником індивідуального (садибного) житлового будинку. Цей Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням ч.3 ст. 205ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України .

2.2. Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

2.3. На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) не повинні відрізнятися від публічного договору або надати на письмову вимогу Споживача завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.4. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до Договору), сплата рахунку за надану послугу, факт отримання послуги.

2.5. Всі умови Договору, викладені у цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

2.6. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняття положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на момент акцептування цього Договору.

2.7. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Споживачів на офіційному сайті Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. При внесені змін до цього Договору та/або Правил користування Послугою, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на офіційному сайті громади не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послугина підставі законодавства про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правилПравил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, та цього договору.

3.2. Замовник відповідає за цим договором за своєчасне розміщення пакетів із сміттям до 8.00 години ранку за встановленим цим договором графіком в зоні доступу персоналу Виконавця при зборі пакетів (безпосередньо біля проїжджої частини вулиці, на яку виходить прибудинкова територія Замовника, візуально пов’язано з входом до території будинку відповідної адреси; для населених пунктів з пакетним збиранням ТПВ).

3.3. Цим договором встановлюється такий графік надання Виконавцем послуг з вивезення сміття: щотижня згідно графіка вивозу ТПВ (Додаток 2). Графік опубліковуються на офіційному сайті Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області та шляхом розміщення у загальнодоступних місцях.

 

4. Перелік послуг

4.1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ).

4.2. Послуги з вивезення ТПВ надаються за контейнерною/пакетною (для окремих населених пунктів) схемою.

4.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75 м.куб., з логотипом Виконавця «КП «Долинське КГП» .

Виконавець вивозить ТПВ за контейнерною та пакетною схемою щотижня згідно графіка вивозу ТПВ.

4.4. Завантаження ТПВ здійснюється Виконавцем.

4.5. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

5. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

5.1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

5.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.

6. Оплата послуг

6.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

6.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до 05 (п’ятого) числа періоду, що настає за розрахунковим. 

6.3. Послуги оплачуються в безготівковій та готівковій формі.

6.4. Плата вноситься на поточний рахунок – Р/р UA033133990000026002030204952 у КБ ПАТ «Приватбанк», ЄДРПОУ 31525883, через каси банківських установ, або у пунктах прийому платежів «Запоріжзв’язоксервіс».

6.5. Тариф за послуги встановлюється виконавцем з розрахунку:

1. 28,00 грн. на одного мешканця проживаючого в будинку(для контейнерної схеми збирання ТПВ).

2. 70 грн. з кожного подвір’я (для пакетної схеми збирання ТПВ).

3. 179,35 грн. для юридичних осіб та бюджетних установ.

6.6. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг (за квартал, півріччя, рік).

6.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується документами, якими підтверджується надання пільг.

6.8. У разі зміни вартості послуги «Виконавець» повідомляє «Споживачеві» не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується, на офіційному веб-сайті Долинської сільської ради та шляхом оприлюднення у загальнодоступних місцях тощо.

6.9. Споживач здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.

 

7. Права та обов’язки Споживача

7.1. Споживач має право на:

7.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення побутових відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів.

7.1.2. Усунення «Виконавцем» недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача.

7.1.3. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

7.1.4. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

7.2. Споживач зобов’язується:

7.2.1. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів.

7.2.2. Сприяти «Виконавцю» у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

7.2.3. Повідомляти Виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у будинку (садибного типу) перевищив 1 місця.

7.2.4. Категорично забороняється викидати листя,траву,гілки, будівельні матеріали, продукти життєдіяльності та мертвих тварин за контейнерною та пакетною формою збирання.

 

8. Права та обов'язки Виконавця

8.1 Виконавець має право:

8.1.1. У разі невиконання Споживачем своїх обов’язків та Правил надання і отримання Послуги, передбачених цим Договором, припинити надання Послуги або розірвати цей Договір у встановленому законодавством порядку.

8.1.2. Вносити зміни до Договору та/або Правил користування шляхом публікації нової редакції та/або зміни на сайті Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області і розміщення на сайті відповідного повідомлення про здійснення цих змін.

8.1.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Споживач не звільняється від обов’язку оплати фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснено Виконавцем без будь-якого додаткового повідомлення Споживача.

8.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір шляхом направлення про це Споживачу за 30 (тридцять) календарних днів відповідного повідомлення рекомендованим листом на адресу вказану в реквізитах Споживача в заяві-замовлені та/або в інших документах.

8.2. Виконавець зобов'язується:

8.2.1. надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, Правил експлуатації полігонів побутових відходів та цього Договору тощо;

8.2.2. збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

8.2.3. проводити прибирання в разі розсипання ТПВ під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

8.2.4. ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення;

8.2.5. перевозити відходи тільки на об'єкти поводження з побутовими відходами;

8.2.6. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

8.2.7. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє Споживач у зв'язку з невиконанням умов цього Договору.

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства.  

 

9. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

9.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

9.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

9.1.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

9.2. Виконавець несе відповідальність за:

9.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

9.2.2. невиконання зобов'язань, визначених цим Договором і законом.

 

10. Розв'язання спорів

10.1. Спори за Договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

10.2. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

10.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

10.4. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

10.5. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про усунення недоліків в роботі.

 

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

 

  1. Строк дії цього Договору

12.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

12.2. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування на офіційному сайті Долинської сільської ради https://dolynska-gromada.gov.ua/, та поширюється на всіх «Споживачів» послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Долинської об’єднаної територіальної громади.

12.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

12.4. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами на певній території населеного пункту;

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цим Договором, чинним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

 

13. Прикінцеві положення

13.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

13.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

13.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

13.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13.5. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Долинської сільської ради https://dolynska-gromada.gov.ua/.

 

Довідкові відомості – аварійні та ремонтні служби КП «Долинське КГП» тел./факс (061)287-54-98, тел. 066-045-90-05

 

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

 

 

 

КП «Долинське комунально-господарське

підприємство»

70420, Запорізька область, Запорізький р-н

с. Долинське, вул.. Центральна 36

р/р : UA033133990000026002030204952

у КБ ПАТ «ПриватБанк»

ЄДРПОУ 31525883

Тел../факс: +380660459005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1 до Публічного договору про надання послуг

з вивезення твердих побутових відходів

 

Заява-приєднання

 

Ознайомившись з умовами публічного Договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (далі - Договір), розміщеного на офіційному веб-сайті Долинської об’єднаної територіальної громади за посиланням _______________________,

приєднуюсь до Договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів виконавцем яких є КП «Долинське КГП» з такими нижченаведеними даними:

 

1.Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові ________________________________________

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (ІПН/код згідно з ЄДРПОУ) _______________________________

адреса _______________________________________________________________________

номер телефону _______________________________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________________________

 

2) адреса приміщення споживача:

вулиця ___________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ___________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих або проживаючих осіб у житловому будинку споживача ___.

4) інформація про наявність пільг/субсидій _______________________________________.

 

Цією заявою я, без будь – якого примусу, добровільно приймаю умови та приєднуюсь до публічного договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області підприємством КП «Долинське КГП», опублікованих на сайті Долинської сільської ради за посиланням https://______________.

1. Я ознайомлений з Договором про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Обов’язки споживача за договором приймаю у повному обсязі та зобов’язуюсь їх виконувати.

2. Я у повному обсязі розумію, що з моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому порядку Споживач та Виконавець набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.

3. Зобов’язуюсь повідомляти комунальне підприємство КП «Долинське КГП» про осіб, строк тимчасового проживання яких у будинках (садибного) типу перевищив 1 місяць.

4.Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 ______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(П.І.Б. Споживача)

 

 

ДОДАТОК 2 до Публічного договору про надання послуги з вивезення твердих побутових відходів

 

 

ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОЛИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО»

 

вул. Центральна, буд. 36, с. Долинське, Запорізький район, Запорізька область,70420,

тел./факс: (066) 045 90 05, е – mail: kp-dolynske@ ukr.net, код ЄДРПОУ 31525883

 

 

 

Графік вивозу ТПВ з населених пунктів Долинської сільської ради станом на 2022 р.

 

 

Дні тижня

Час

Населений пункт

Понеділок

08:00-16:00

с. Розумівка

Вівторок

08:00-16:00

с. Хортиця, с. Нижня Хортиця

Середа

08:00-16:00

с. Розумівка

Четвер

08:00-16:00

с. Нижня Хортиця

П’ятниця

08:00-11:00

с. Хортиця

П’ятниця

12:00-16:00

Технічне обслуговування техніки

 

 

 

Дні тижня

Час

Населений пункт

Понеділок

08:00-16:00

с. Бабурка

Вівторок

08:00-16:00

с. Нове Запоріжжя, с. Високогірне, с. Канцерівка

Середа

08:00-16:00

с. Долинське

Четвер

08:00-16:00

с. Новослобідка

П’ятниця

08:00-16:00

Резервний день, технічне обслуговування техніки

 

 

Директор Гринь І.О.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора